top of page
Pár meditace
MEDITAČNÍ CENTRUM

Život je veliká vzácnost. Narodit se navíc člověkem, to je velký dar. Lidský život s sebou nese i velkou zodpovědnost. Lidé mají k dispozici rozum. Ten nám dává možnost volby - můžeme žít v radosti anebo neštěstí. Každou vteřinu, při každém nádechu a výdechu, si volíme mezi štěstím a neštěstím a tvoříme tím cestu svého života. Je na každém z nás, jak svůj život prožijeme.  

Pro dnešní dobu je charakteristické, že lidé svou pozornost upínají spíše na materiální svět než na svět duchovní. Člověk má tendenci ztratit se v bohatství hmotného světa a tím zapomenout na to, kdo skutečně je a co je smyslem jeho života. Proto je důležité umět udržet duchovní a materiální svět v rovnováze - to dává sílu jít životem pevně vpřed.

Přišli jsme na tento svět, abychom poznali tajemství života a pochopili, kdo jsme. K takovému poznání může dojít každý. Sami se rodíme a sami také z tohoto světa odcházíme. V okamžiku odchodu nám bude oporou pouze naše vlastní zkušenost a moudrost, kterou získáme během života. Život lidí, kterým někdo ukáže, jak jít cestou života, bývá naplněn světlem a radostí.

V meditačním centru má každý zájemce možnost se naučit techniky, které mu pomohou porozumět tomu, proč se narodil člověkem, co je to štěstí a soucitnost se všemi bytostmi. Centrum Očir je místo k tomuto účelu zrozené.

Meditační centrum Očir vzniká pro všechny lidi bez rozdílu. Vzniká pro budoucnost naší a našich dětí. 

Děkujeme Vám všem, kteří ze srdce pomáháte meditačnímu centru. Jen díky Vám a Vaší podpoře může toto místo vzniknout a fungovat.

Pojďme kupředu, nestůjme na místě.

MÍSTO SETKÁNÍ, SPOLUPRÁCE A POZNÁNÍ

Na tento svět jsme přišli poznat tajemství života, lásku a soucitnost.

bottom of page