top of page

NECHÁME VZNIKNOUT MEDITAČNÍMU CENTRU 

Udělejme společně něco pro svou budoucnost a budoucnost našich potomků.

Přispějme k tomu, aby se svět stal lepším místem.

NÁŠ ZÁMĚR

V roce 2018 vzniklo neziskové sdružení Očir, z.s., jehož cílem je vybudovat a vést meditační centrum. Meditační centrum bude vytvářet zázemí pro duchovní praxi a výuku východní medicíny.

Očir logo.png

Očir je mongolské slovo (tibetsky: vadžra), které bývá často překládáno jako „diamant“ nebo „nezničitelný“. Nezničitelnost se vztahuje k našemu prvotnímu stavu, jehož existence překračuje život a smrt. Očir současně i ničí, a to všechnu nevědomost, která nás od našeho prvotního stavu odděluje, a která je příčinou našeho utrpení.

Meditační centrum vznikne jako nově postavený areál, který zvládne ubytovat 30 (v běžném provozu) až 45 studentů (pro speciální semináře), 5 studentů na dlouhodobý pobyt, učitele a správce.

Nejdůležitějším prostorem centra bude kruhová meditační místnost a sál pro cvičení. Meditační a cvičební místnosti obsáhnou každá až 50 praktikujících.

V centru Očir bude i místnost umožňující individuální terapie.

Meditační centrum bude mít také vlastní stravovací zázemí – kuchyň a jídelnu. Celý komplex by měl být relativně energeticky soběstačný a část potravin by měla být zajišťována vlastní produkcí.

Centrum se bude nacházet v klidné a tiché lokalitě, v těsném sousedství s přírodou. Samotné okolí budovy bude tvořit zeleň, která studentům umožní procházky a relaxaci.

Centrum bude pořádat pravidelnou výuku a meditační setkání. Bude zvát hosty a učitele ze zahraničí. Studentům bude umožňovat i dlouhodobější pobyty. Bude také sloužit jako komunitní centrum podporující a sdružující místní obyvatele. Cílem centra je rovněž péče a podpora o praktikující studenty ve vyšším věku.

bottom of page